Twente werkt aan een regio met toekomst. Via het Sectorplan Twente is 6,9 miljoen euro aan subsidiegelden beschikbaar om een impuls te geven aan de Twentse arbeidsmarkt voor een toekomstbestendige beroepsbevolking. Het doel is om minimaal 1.300 ‘matches’ tot stand te brengen zodat u als werkgever bijvoorbeeld kunt voorzien in moeilijk vervulbare vacatures en anderzijds door werkzoekenden via maatwerk te begeleiden, scholen en bemiddelen naar (ander) werk.

Heeft u als werkgever te maken met een tekort aan bepaalde specialisten? Of heeft u door reorganisatie geen plek meer voor al uw medewerkers? Dan biedt het Sectorplan Twente: Twente werkt aan intersectorale mobiliteit u wellicht mogelijkheden.

Het Sectorplan Twente heeft een looptijd van 24 maanden: van 1 februari 2016 tot 1 februari 2018. Er is een extra uitloop van 12 maanden voor deelnemers die een BBL (beroeps begeleidende leerweg ) – of HBO opleiding volgen.

Lees meer op de site van Twenteboard>>

Pin It on Pinterest

Share This