In het nieuw gevormde Praktijkcentrum voor de Procestechniek – Food en Feed zijn sinds de zomervakantie zeven projectgroepen actief. De projectgroepleden die bestaan uit vertegenwoordigers van de deelnemende bedrijven uit de procestechniek en de food- en feedbedrijven in Oost-Nederland vormen samen met onderwijsinstellingen ROC van Twente en AOC Oost het kloppend hart van het PCPT en geven het samen vorm.

De projectgroep Nieuw Vakmanschap staat hierbij centraal. Om de operator van de toekomst af te leveren met up-to-date kennis en kunde moet de inhoud van de opleidingen voortdurend afgestemd worden op de vraag van het bedrijfsleven. Van deze nieuwe vakman wordt meer initiatief gevraagd en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en inzetbaarheid.
Bovendien moet het aantal technisch goed opgeleide vakmensen door de verwachte uitstroom door de vergrijzing dringend opgeschaald worden. Kortom, er moet de komende jaren voldoende adequaat opgeleid personeel klaar staan om deze economisch belangrijke sector in Oost-Nederland van vakmensen te voorzien.

De projectgroep Marketing & Communicatie heeft als hoofddoel de werving onder studenten van vmbo’s op elkaar af te stemmen en vorm te geven, resulterend in aanzienlijk meer inschrijvingen in de mbo-opleidingen Procestechniek en Voedingsmiddelentechnologie. En uiteraard de sector en het vak van proces- en foodoperator breed onder de aandacht te brengen. Nog teveel heeft men geen of een negatief beeld van wat dit interessante beroep inhoudt en zijn de goede toekomstkansen die er voor werknemers in de regio in deze sector zijn te weinig bekend.

De projectgroep Proceshal/Simulaties brengt alle praktijkfaciliteiten bij alle bedrijven en opleidingen in kaart en kijkt wat er aanvullend nog nodig is, waarbij ook virtual reality wordt betrokken. Ook een goede afstemming tussen theorie en praktijk in de onderwijsprogramma’s is hier onderdeel van.

De projectgroep Blended learning/E-learning houdt zich bezig met de opleidingsmethode en digitale omgeving zodat ook tijd- en plaatsonafhankelijk geleerd kan worden.
De projectgroep mechatronica met de specifieke wensen vanuit de procestechnologie op dit gebied, zowel kwalitatief als kwantitief.
De projectgroep Onderhoud houdt zich bezig met een machinepark dat vlekkeloos draait. Met het continu in kleine multidisciplinaire teams verbeteren van de OEE, de overall equipment effectiveness.

 

 

In februari tijdens de Week van de Procestechniek zal bij Twence de oprichting van de coöperatie plaatsvinden. Op het moment dat vmbo-studenten een kijkje in de keuken komen nemen in praktijk van een procesbedrijf, komen de bestuurders van de deelnemende bedrijven bij elkaar voor de aftrap van de coöperatie PCPT.

Tussen de bedrijven uit de procestechniek en de levensmiddelenindustrie evenals tussen het ROC van Twente en AOC Oost ontstaat steeds meer synergie nu men samen aan de slag is met het gezamenlijke doel om voldoende operators opgeleid te hebben de komende jaren.

In februari 2017 wordt in Oost-Nederland voor het eerst de Week van de Procestechniek die in Twente al jaren door de procestechnische bedrijven wordt georganiseerd gecombineerd met de Week van de Levensmiddelenindustrie, die de afgelopen maand voor het eerst als pilot in Noord-Nederland heeft plaats gevonden. Vanuit de topsector Agri&Food is Anton Ooijen namens de FNLI aangesteld om de Human Capital Agenda Food landelijk vorm te geven. Hij is betrokken bij de Week van de Levensmiddelenindustrie en is tevens betrokken bij het PCPT. Anton hierover: ‘De samenwerking groen en grijs in Oost-Nederland gaat nu echt gestalte krijgen in het PCPT. De werkgroepen zijn gestart en de coöperatie is in oprichting.’ Ook Rob Snel voorzitter van St. Innofood, de brancheorganisatie voor de voedingsmiddelenindustrie in Oost-Nederland juicht deze ontwikkeling toe.

De projectgroepen bereiden momenteel hun activiteitenplanning en –begroting voor om in februari een hernieuwde aanvraag voor het Regionaal Investeringsfonds te kunnen doen.

 

Pin It on Pinterest

Share This