De levensmiddelenindustrie is de grootste tak van de Nederlandse industrie: 133.000 werknemers van 1.000 bedrijven zijn goed voor 22% van de totale industriële productie. Grote spelers in deze sector zijn slachterijen en de vleesverwerkende industrie, de zoetwarenindustrie, de zuivelindustrie en de diervoederindustrie. De sector is kennisintensief, levert een belangrijke bijdrage aan het Bruto Binnenlands Product en zet meer dan de helft van de productie af in het buitenland.

De levensmiddelenindustrie in Oost-Nederland heeft meer technisch- en technologisch geschoold personeel nodig met een mbo- of hbo-diploma. Tot 2022 gaat het per jaar om 40 operators op mbo-niveau 2 en 80 op niveau 3 en 4. Tel daarbij op 50 mbo- en 20 hbo-mechatronici en nog 20 hbo-labtechnici en het totaal komt op 210 per jaar!

Nu beschikken te weinig afgestudeerden over de juiste papieren; 90% van alle mbo-functies wordt nog ingevuld door beroepsvreemde zij-instroom met de daarbij noodzakelijke bijscholing. Het tekort aan operators, met name op mbo-niveau 3 en 4 zal vooral door nieuwe studenten moeten worden aangevuld. Die zullen toekomstbestendig moeten worden opgeleid om te kunnen (blijven) werken in een technisch complexer wordende productie-omgeving.

De bedrijven vragen om cross-overs tussen ‘groen’ en ‘grijs’. Dat betekent dat een operator in de levensmiddelenindustrie niet alleen verstand moet hebben van voedingsmiddelen, voedselveiligheid, receptuur, etc. (groen), maar ook van techniek, besturing, basisonderhoud en probleemdiagnose van productie-installaties (grijs). Het voorkomen van uitval van een productielijn is daarbij uitgangspunt.

In het PCPT ontwikkelen AOC Oost en ROC van Twente samen met 10 bedrijven uit de levensmiddelenindustrie en 10 bedrijven uit de procesindustrie een vernieuwde opleiding. Daarin worden de opleidingsonderdelen van de bestaande ‘groene’ en ‘grijze’ operatoropleidingen ‘state of the art’ en in de juiste mix op mbo-niveau 3 en 4 aangeboden. Voor studenten die nog verder willen wordt samen met Saxion een parttime Associate Degree-opleiding ‘Operator 2.0’ ontwikkeld.

Deze opleidingen komen ook de huidige medewerkers in de levensmiddelenindustrie ten goede: voor bijscholing en verdere diplomering kunnen zij gebruik maken van de modules die door deze samenwerking beschikbaar komen.

Klik hier voor Leren en werken, werken en leren, de visie van de levensmiddelenindustrie (food & feed) op een doelmatige beroepsopleiding

Pin It on Pinterest

Share This