Nieuw vakmanschap voor de
proces- en levensmiddelen-industrie

 

Mooi werk
in de procestechniek!

 

Jij maakt het helemaal
in de proces- en levensmiddelen-techniek!

 

Procestechniek:
net iets voor jou...

Lectoraat Onderwijsarrangementen Saxion HogeschOol

Te weinig jongeren kiezen voor een mbo-opleiding in de procestechniek! De oorzaak hiervan is dat jongeren zich een onaantrekkelijk beroepsbeeld hebben gevormd om in de procestechniek te werken. Zij associëren procestechniek onterecht met veel lawaai, lopende band en eentonig werk. Als zij echter voor de sector hebben gekozen, dan blijkt het tegendeel! Zij ervaren het werk in de procestechniek als een uitdaging en waarderen het werk als boeiend en veelzijdig.

Het is dus noodzaak om de opleidingen voor zowel studenten, docenten als bedrijven aantrekkelijker vorm te geven. Hiervoor is vanuit het Regionaal Investeringsfonds een subsidie verstrekt.

Het lectoraat Onderwijsarrangementen van Saxion Hogescholen is betrokken bij het ontwerp van innovatieve opleidingen voor zowel jongeren als werkenden. In deze opleidingen moeten studenten leren hoe zij hun arbeidsmarktwaarde als gediplomeerde werknemer kunnen behouden. 

Onderzoek

De competenties van de operator 2.0 zijn o.a.:
– zelfstandig werknemerschap, reflecterend vermogen
– bijdragen aan een innovatiegericht lerend team,
– multifunctionele en flexibele inzetbaarheid,
– inzicht in het concept van de productie-omgeving,
– beheersen van toegepaste elektromechanische besturing,
– vertaling maken van digitale representatie en naar fysieke componenten,
– tijdig en correct melden van storingen,
– een vooruitziende blik hebben en proactief kunnen handelen,
– verrichten van regulier non-specialistisch onderhoud aan de productielijn (componenten),
– toepassen van materialen- en warenkennis,
– goed communiceren met collega’s en de R&D afdeling,
– zich snel nieuwe producten, productiemiddelen en –processen eigen maken.

Meer info op de site van Saxion Lectoraten>>

De inrichting van innovatieve opleidingen is gericht op curriculumontwikkeling door docenten van het beroepsonderwijs, en in samenwerking met medewerkers uit het bedrijfsleven. Daarnaast worden de operatoropleidingen van AOC-Oost en ROC van Twente met keuzedelen food en feed, en chemie en materialen, geïntegreerd ontworpen. Het prototype dat wordt ontworpen is gebaseerd op een gedegen context- en behoefteanalyse, literatuurstudie en ontwerprichtlijnen.

Pin It on Pinterest

Share This