Op woensdag 21 januari ondertekenden verschillende partijen uit de proces-, food- en feedindustrie een samenwerkingsovereenkomst. Een aantal toonaangevende bedrijven in de procesindustrie in Twente heeft samen met het ROC van Twente en AOC Oost het initiatief genomen tot het starten van een praktijkcentrum voor de procesindustrie in Oost-Nederland.

Gezamenlijke doelstellingen

Door de samenwerking willen de partners de sector procestechniek en de voedingsmiddelentechnologie meer op de kaart zetten in de regio. Uiteindelijke doel is het imago van de sector verbeteren en de instroom van nieuwe studenten en de zij-instroom van personeel uit andere branches verhogen.

Veel voordelen voor studenten

Concreet worden er gezamenlijk praktijksimulaties ontwikkeld. Hierbij wordt duidelijk gekeken naar de wensen die vanuit het bedrijfsleven komen. Studenten die de opleidingen volgen, worden onderwezen met de laatste, up-to-date ontwikkelingen binnen de procestechniek. Binnen hun opleiding krijgen ze toegang tot een verbeterde e-learning-omgeving en bestaande praktijkfaciliteiten bij zowel bedrijven als scholen.

Kennisuitwisseling

Door de samenwerking met meerdere partijen en bedrijven wordt kennis gebundeld en toegankelijk voor deelnemende studenten en medewerkers binnen de procestechniek en voedingsmiddelenindustrie. Door samen te werken krijgen studenten in de beide industrieën toegang tot specialistische kennis bijvoorbeeld robotica, nanotechnologie en mechatronica.

Pin It on Pinterest

Share This