Foto: Rikkert Harink

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap steunt de oprichting van het Praktijkcentrum Procestechnologie Oost (PCPT Oost) met een subsidie van 1,12 miljoen euro, zo is op 23 mei 2016 door het ministerie bekend gemaakt. Samen met de al toegezegde bijdragen van de provincie (2 ton), regio (1,5 ton) en aanzienlijke bijdragen van de deelnemende scholen en bedrijven komt zo de komende vier jaar 5,1 miljoen euro beschikbaar voor de vernieuwing, uitbouw en promotie van de opleidingen in de procestechnologie.

Expertisecentrum

Naast opleidingsinstituut moet het praktijkcentrum moet ook het expertisecentrum worden voor de ontwikkeling van een nieuw soort vakmanschap. „Robotisering en automatisering zullen met name in deze sector het werk ingrijpend laten veranderen”, zegt Annet van Mazijk, namens ROC van Twente één van de initiatiefnemers van het PCPT. „Daar moet de opleidingspraktijk op inspelen.”

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

In het PCPT Oost werken bedrijfsleven en onderwijs samen aan het versterken van de branche, extra deskundigheid aantrekken, investeren in apparatuur en alle nieuwe kennis ook inbrengen voor het op-, om- en bijscholen van de huidige generatie werknemers.

Voor de de bedrijven in de voeding- en procestechnologie in Twente dreigt op termijn een tekort aan vakkundige operators, technici die de vaak ingewikkelde productie- of verwerkingsprocessen begeleiden. „Het dreigende tekort speelt vooral in de voedingsindustrie, waar de vergrijzing voor een sterke uitstroom van vakmensen zorgt”, aldus Annet van Mazijk.

Voor een overzicht van de deelnemende bedrijven en organisaties, kijk bij de partners-pagina>>

Pin It on Pinterest

Share This