Hoe kunnen bedrijven binnen de procesindustrie banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking? Deze vraag wordt beantwoord in de handreiking ‘Werken met mensen met een arbeidsbeperking in de procesindustrie’, van het Opleidingsfonds Procesindustrie (OVP) en SBCM. Met onder meer adviezen, tips en quickscans, wordt inzichtelijk welke mogelijkheden er binnen de procesindustrie zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

In 2026 moeten in het bedrijfsleven 100.000 banen gecreëerd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. De procesindustrie neemt een deel van die banen voor haar rekening. Maar veel bedrijven binnen deze sector weten niet goed welke functies geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking, of hoe ze met deze doelgroep moeten omgaan. In de handreiking Werken met mensen met een arbeidsbeperking in de procesindustrie (1.1 MB) wordt deze bedrijven mogelijkheden geboden, op basis van ervaringen van professionals uit sociale werkbedrijven en de procesindustrie.

Ervaringen

In de handreiking vertellen managers en medewerkers van procesbedrijven (voormannen, managers, HR-functionarissen,) consulenten, jobcoaches en medewerkers van sociale werkbedrijven, over hun ervaringen met mensen met een arbeidsbeperking in verschillende sectoren van de procesindustrie. De ervaringen komen uit de sectoren afvalverwerking, productie van cosmetica- en hygiëne producten, logistieke dienstverlening, metaalverwerkingsbedrijven, productiebedrijven van levensmiddelen, componenten voor levensmiddelen, bouwmaterialen, chemische componenten voor de (petro)chemische industrie en technische dienstverlening aan industriële bedrijven.

Downloaden of opsturen

Werkt u samen met bedrijven in de procesindustrie? Laat uzelf en uw contacten bij deze bedrijven dan inspireren door de voorbeelden en adviezen in de handreiking. U kunt de handreiking Werken met mensen met een arbeidsbeperking in de procesindustrie online bekijken (1.1 MB). Wilt u liever een papieren exemplaar? Stuur dan een mail aan info.sbcm@caop.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de handreiking Werken met mensen met een arbeidsbeperking in de procesindustrie, of over de samenwerking tussen SW-bedrijven  en de procesindustrie? Neem dan contact op met projectleider Arie Visser.

E: a.visser@caop.nl
M: 06 – 12 66 23 77

Bron: SBCM

Pin It on Pinterest

Share This