Evenals vorig jaar hebben studenten van de opleiding Laboratorium- en Procestechniek van ROC van Twente weer deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke KILO (Kwaliteit In Laboratorium Onderwijs) onderzoek voor zowel MBO- als HBO-opleidingen. Evenals vorig jaar, sleepten zij ook dit jaar een aantal prijzen in de wacht. Vrijdag 9 juni waren de prijsuitreikingen in Nijkerk.

Rimke Broenink, Camilla Richardson en Mert Celik hebben de eerste prijs gehaald voor gaschromatografisch onderzoek van limoneen.  Joanne Eggink en Amber van Leeuwen hebben de publieksprijs voor de beste poster gewonnen in de categorie Metalen in wateronderzoek, met de vermelding dat ze zo op een congres konden gaan staan.

Corine Albers, Ezgi Arhan, Lysanne Bruins, Lisa Charro, Diemer Harbers, Kara Matheus, Sanne Nijland, Rosalie Phijffers, Priscilla Riemersma en Jessy ter Steege hebben een gedeelde tweede prijs gehaald voor de bepaling van glucose, LD en ureum in serum.

Opnieuw een prachtige prestatie van zowel de studenten als hun begeleiders die allemaal zeer betrokken zijn geweest bij het onderzoek en voor een goede begeleiding hebben gezorgd. Samen weer iets moois neergezet en felicitaties aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!

Over KILO

KILO staat voor Kwaliteit In Laboratorium Onderwijs. Een werkgroep van enthousiaste docenten uit het Middelbaar- en Hoger Laboratoriumonderwijs (MLO en HLO), aangevuld met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en beroepsorganisaties organiseren jaarlijks het zgn. “(K)ILO-scholenproject” en een afsluitend symposium voor MLO en HLO-studenten.

Het “(K)ILO-scholenproject” is een verzameling laboratorium-evaluerende interlaboratoriumonderzoeken (‘Proficiency tests’) voor studenten aan het MLO en HLO. In de dagelijkse praktijk van moderne laboratoria vervullen zulke interlaboratoriumonderzoeken (ILO’s) een belangrijke rol bij de kwaliteitsborging en -verbetering van analyseresulaten. Deelname, gevolgd door – indien nodig – corrigerende maatregelen, leidt tot verhoging van de onderlinge vergelijkbaarheid van analyseresultaten en bevordert daarmee de wederzijdse acceptatie van die resultaten. Nationaal en internationaal wordt deelname aan dit type derdelijnscontrole dan ook sterk aanbevolen en in soms zelf verplicht gesteld.

KILO werkt voor de organisatie van de ILO’s samen met instanties die dat op regelmatige en professionele basis voor professionele laboratoria doen. Zij doen dat op dezelfde wijze als bij de reguliere onderzoeken voor professionele labs. Hun bijdrage is geheel vrijwillig en onbetaald. Elk jaar worden onder auspicien van de werkgroep binnen het “(K)ILO Scholenproject” een aantal verschillende interlaboratoriumonderzoeken aangeboden.

Scholen schrijven zich bij aanvang van een cursusjaar in voor een of meerdere onderzoeken en vanaf november gaan studenten daadwerkelijk aan de slag met de analyses.
In het “(K)ILO Scholenproject” voeren zij één of meerdere ring- of interlaboratorium-onderzoeken uit, waarbij theorie en praktijk gecombineerd worden en waarvan de resultaten van de scholen door een deskundige jury bekeken worden. Per onderzoek worden aan drie verschillende scholen prijzen uitgereikt.
Op het jaarlijkse symposium in juni presenteren zij hun onderzoeksmethode aan alle deelnemers, waarna prijzen worden uitgereikt voor de diverse categorieën.

Pin It on Pinterest

Share This