Op 28 maart jl. werden ruim 35 vertegenwoordigers van de lidbedrijven van Innofood, hét foodnetwerk van Oost-Nederland, verwelkomd bij de Proceshal van het ROC van Twente in Enschede waar die middag het Praktijkcentrum Procestechnologie en de proceshal centraal stonden. De themabijeenkomst is voorbereid en mede vormgegeven door de vakgroep HRM van Innofood.

Rob Snel, de voorzitter van Innofood, benadrukte het belang van de werving van leerlingen voor de opleiding, het up-to-date opleiden van personeel voor de foodsector en het verbeteren van het imago. Rob: ‘Het is moeilijk om na te denken over welke competenties je over vijf jaar nodig hebt als sector omdat de ontwikkelingen op technisch gebied razendsnel gaan, maar vanmiddag willen we hiertoe toch een poging wagen.’

Daarna volgt een presentatie van projectleiders Louis Mulder (vanuit partner AOC Oost gedurende twee dagen per week gedetacheerd bij het PCPT) en zijn collega Johan Soer (idem vanuit het ROC van Twente). Helaas was de nieuwe directeur sinds 1 januari 2017, Henk Zengerink, wegens omstandigheden verhinderd. Johan en Louis lichten de (komende) activteiten van het PCPT toe. Beiden zijn in het vak van procesoperator begonnen, zijn doorgegroeid in het bedrijfsleven en hebben daarna de stap naar het onderwijs gemaakt.

Tussen 2013 en 2020 gaan ca. 6700 technici met pensioen en in de periode tussen 2016 en 2020 is er een vervangingsvraag van 4580 banen op alle niveaus, waarvan ca. 1840 banen op mbo niveau 3 en 4. De verwachting is dus dat er schaarste komt aan goed gekwalificeerde procesoperators, werktuigbouwkundigen, engineers, mechatronici, servicemonteurs op mbo niveau 3 en 4. De discrepantie tussen vraag en aanbod maakt Oost-Nederland economisch kwetsbaar. Dit betreft zowel de bestaande industrie als nieuw te vestigen bedrijven.

In Twente en Oost-Nederland is de vraag naar proces- en foodoperators tussen 2016 en 2020 ca. 700 mbo’ers, dus zo’n 175 operators per jaar. Hoeveel komen er in die periode van school? Dat zijn er over vier jaar gerekend 488 te weinig! Met name hiervoor is het PCPT opgericht.

Wat is het PCPT?

Een unieke publiek-private samenwerking in Oost-Nederland:

  • Opleidingsvernieuwing, nieuw vakmanschap, operator van de toekomst
  • Gezamenlijke opleidings- en trainingsaanbod bepalen en ontwikkelen
  • Personeel werven, binden en up-to-date houden
  • Bestaand personeel opleiden / ontwikkelen
  • Bedrijven en onderwijs leren van elkaar: permanente innovatie-impuls
  • Een landelijk erkende open-innovatieomgeving voor opleiden, trainen en kwalificeren van operators in de proces-, food- en feedindustrie in Oost-Nederland.

Kortom, het PCPT is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en onderwijsinstellingen met als doel initiatieven te ontwikkelen en te faciliteren, zodanig dat er voldoende goed opgeleide mbo+ werknemers (studenten, bestaande werknemers en zij-instromers) komen, die bereid zijn een leven lang te leren in een goed ondersteunende omgeving, voorbereid op de toekomst.

Het is dus niet één school of praktijklocatie maar een platform van samenwerkende partners die elk hun praktijkfaciliteiten ter beschikking stellen.

In 2017 gaan Henk en Louis langs de food- en feedbedrijven die lid zijn van het PCPT waar ze o.a. ook de behoeften en knelpunten inventariseren. Voor de verschillende projectgroepen (communicatie & marketing, proceshal-simulaties, operator 2.0, onderhoud, mechatronica en engineering is m.n. vanuit de food- en feedbedrijven aanvulling nodig. Daarna worden de aciviteitenplannen, budgetten en de organisatiestructuur toegelicht en dan m.n. het commitment van de food- en feedbedrijven.

Het PCPT organiseert op 18 mei a.s. haar eerste jaarlijkse congres die dit jaar de titel ‘Boeiend!? Werven, boeien en binden van operators in de procestechnologie’ heeft. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden met keynote Rob Bensdorp over de Operator van de toekomst, een keuze uit vijf workshops en volop mogelijkheden om te netwerken.

De partners van het PCPT vindt u hier.

Hierna gaan de aanwezigen in groepjes uiteen om te brainstormen over wat de operator van de toekomst allemaal moet kennen en kunnen.

Dit leverde een levendige discussie op en een set van competenties, zowel soft als hard skills, dat nog nader wordt uitgewerkt.

Na afloop werd de proceshal met alle faciliteiten bekeken en werd er volop genetwerkt onder het genot van een drankje en hapje.

Bron: Innofood

Pin It on Pinterest

Share This