Eiwitten van hoge kwaliteit produceren met grondstoffen uit afvalwater. Dat is de inzet van een uniek innovatief project dat door verschillende overheden en commerciële bedrijven wordt onderzocht. In het kader van “Power to Protein” wordt de Pilot Installatie op 29 maart aanstaande op de waterzuivering van Vechtstromen in Enschede geopend. Waterschap Vechtstromen is één van de participanten in het Praktijkcentrum Procestechnologie Oost Nederland.

Power to Protein Pilot Installatie

Het concept Power to Protein biedt de mogelijkheid om van grondstoffen uit afvalwater eiwit te maken die geschikt zijn voor diervoeding en wellicht voor menselijke consumptie. Ammoniak, zuurstof, waterstof en kooldioxide vormen de grondstoffen die door bacteriën worden omgezet in een hoogwaardig eiwit waarvan de kwaliteit vergelijkbaar is met dierlijk eiwit en beter dan plantaardig eiwit. De natte fractie van zuiveringsslib, dat waterschappen steeds meer vergisten, bevat een forse hoeveelheid ammoniak, die zo nuttig wordt aangewend. Kooldioxide wordt gewonnen uit het biogas, dat bij de vergisting vrijkomt. Waterstof en zuurstof kunnen via elektrolyse van water worden geproduceerd uit hernieuwbare zonne- of windenergie. Hieraan ontleent het project ook zijn naam: Power to Protein.

Programma

De opening van de Pilot Installatie vindt plaats op 29 maart a.s. van 13.00-17.00 uur in de Grolsch Veste, Colosseum 65 te Enschede. Na de ontvangst volgt een woord van welkom door Jan van Hoek, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen. Vervolgens geven de betrokken partners een toelichting op dit unieke project en de verschillende belangen daarin; de heer Peter Sengers namens Barentz Animal Nutrition, de heer Silvio Matassa namens Avecom en de heer Frank Oesterholt namens KWR Watercycle Research Institute. Tot slot brengen we een bezoek aan de pilot installatie op de rioolwaterzuivering van Waterschap Vechtstromen in Enschede.

Samenwerking

De pilot is een samenwerking van diverse overheden en commerciële bedrijven. Avecom, AEB Amsterdam, Barentz Animal Nutrition, KWR Watercycle Research Institute en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Zuiderzeeland, Vechtstromen en Waternet werken nauw samen om hier een succes van te maken. Het onderzoek wordt medegefinancierd door het programma TKI Watertechnologie van het Ministerie van Economische Zaken.

Pin It on Pinterest

Share This