Workshop Procesvakmanschap in de praktijk

In de industrie is de economische druk op kwaliteit, prijs en levertijd hoog. Dit dwingt bedrijven tot verdergaande automatisering, efficiëntere productieprocessen en snellere productinnovaties. Daardoor is en blijft er voortdurend vraag naar goed gekwalificeerd personeel. Dat geldt zowel voor het aanwezige personeel als voor de nieuwe toetreders. De urgentie neemt toe, omdat ervaren medewerkers met pensioen gaan.

Het alleen aanschaffen van een nieuwe machine en automatisering biedt niet meer de oplossing. Vosteq ondersteunt sinds 2005 de industrie met het maken van sprongen in manufacturing. Zij doen dit door bottom up, hands-on, samen met de medewerkers vanaf de werkvloer via draagvlak te werken aan het ontwikkelen en implementeren van nieuwe productiedoorbraken.

Een integrale aanpak waarin stap voor stap in open en lerende cycli samen belangrijke doelen gerealiseerd worden.

Medewerkers ervaren meer invloed en zijn meer en beter betrokken bij nieuwe investeringen. In de workshop nemen zij u aan de hand van praktijkvoorbeelden mee wat deze aanpak betekent voor huidige en nieuwe medewerkers.

PCPT Jaarconferentie 2019

De derde jaarconferentie van het PraktijkCentrum ProcesTechnologie Oost-Nederland. Een uitdagende en inspirerende conferentie gericht op kennisdeling en kennisvalidatie tussen onderwijsinstellingen, beleidsmakers en bedrijven in de procestechnologie en levensmiddelenindustrie in Oost-Nederland.

Wanneer? Waar?

donderdag 6 juni 2019

15:30 - 21:00 uur

Grolsch Veste Enschede

Pin It on Pinterest

Share This