Nieuw vakmanschap voor de
proces- en levensmiddelen-industrie

 

Mooi werk
in de procestechniek!

 

Jij maakt het helemaal
in de proces- en levensmiddelen-techniek!

 

Procestechniek:
net iets voor jou...

Lectoraat Onderwijsarrangementen
Saxion Hogescholen

Te weinig jongeren kiezen voor een mbo-opleiding in de procestechniek! De oorzaak hiervan is dat jongeren zich een onaantrekkelijk beroepsbeeld hebben gevormd om in de procestechniek te werken. Zij associëren procestechniek onterecht met veel lawaai, lopende band en eentonig werk. Als zij echter voor de sector hebben gekozen, dan blijkt het tegendeel! Zij ervaren het werk in de procestechniek als een uitdaging en waarderen het werk als boeiend en veelzijdig.

Het is dus noodzaak om de opleidingen voor zowel studenten, docenten als bedrijven aantrekkelijker vorm te geven. Hiervoor is vanuit het Regionaal Investeringsfonds een subsidie verstrekt.

Het lectoraat Onderwijsarrangementen van Saxion Hogescholen is betrokken bij het ontwerp van innovatieve opleidingen voor zowel jongeren als werkenden. In deze opleidingen moeten studenten leren hoe zij hun arbeidsmarktwaarde als gediplomeerde werknemer kunnen behouden.

De inrichting van innovatieve opleidingen is gericht op curriculumontwikkeling door docenten van het beroepsonderwijs, en in samenwerking met medewerkers uit het bedrijfsleven. Daarnaast worden de operatoropleidingen van AOC-Oost en ROC van Twente met keuzedelen food en feed, en chemie en materialen, geïntegreerd ontworpen. Het prototype dat wordt ontworpen is gebaseerd op een gedegen context- en behoefteanalyse, literatuurstudie en ontwerprichtlijnen.

Onderzoek

Het onderzoek wordt binnen het lectoraat uitgevoerd door Leon Melissant, student onderwijskunde aan de UT, die wordt begeleid door de lector, Dr. Cindy Poortman (eerste begeleider) en Prof. dr. Susan McKenney (tweede begeleider) van de Universiteit Twente.

De competenties van de operator 2.0 zijn o.a.:
– zelfstandig werknemerschap, reflecterend vermogen
– bijdragen aan een innovatiegericht lerend team,
– multifunctionele en flexibele inzetbaarheid,
– inzicht in het concept van de productie-omgeving,
– beheersen van toegepaste elektromechanische besturing,
– vertaling maken van digitale representatie en naar fysieke componenten,
– tijdig en correct melden van storingen,
– een vooruitziende blik hebben en proactief kunnen handelen,
– verrichten van regulier non-specialistisch onderhoud aan de productielijn (componenten),
– toepassen van materialen- en warenkennis,
– goed communiceren met collega’s en de R&D afdeling,
– zich snel nieuwe producten, productiemiddelen en –processen eigen maken.

Meer info op de site van Saxion Lectoraten>>

CV Leon Melissant – onderzoeker PCPT

Na het behalen van mijn bachelor onderwijskunde aan de Universiteit Twente wilde ik graag aan het werk en heb ik binnen Saxion Hogescholen op diverse afdelingen als onderwijskundige gewerkt.

Op een gegeven moment wilde ik mijn opgedane praktijkervaring aanvullen met theoretische kennis en ben ik begonnen aan mijn master onderwijskunde.

Op dit moment ben ik onder begeleiding van Henk Ritzen bezig met mijn afstudeerscriptie. Voor deze scriptie ga ik de context en behoeftes in kaart brengen van het Praktijkcentrum Procestechniek Oost Nederland in kader van de op te zetten opleiding tot procesoperator.

Het spreekt me erg aan om op deze manier bij te kunnen dragen aan het verbinden van onderwijs en werkpraktijk.

Wanneer ik niet bezig ben met studeren, dan is de kans groot dat ik op de één of andere manier bezig ben aan een muzikaal project. Ik vind het leuk om muziek te schrijven, te produceren en om als zanger en gitarist op het podium te staan.

Share This